Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Ziekenhuisapotheek


Bereiding geneesmiddelen

De ziekenhuisapotheek heeft de mogelijkheid tot het bereiden van steriele geneesmiddelen. Het geneesmiddel kan voor een specifieke patiënt bereid worden. Voor bijvoorbeeld patiënten die kanker hebben, worden steriele oplossingen met cytostatica gemaakt in speciale ruimtes, "Clean Rooms" genaamd. In deze ruimtes staan stof- en bacterievrije kasten (ook wel LAF-kasten: Laminar Air Flow). Zonder deze ruimtes en kasten is een goede steriele bereiding niet mogelijk. Deze cytostatica-oplossingen worden toedieninggereed afgeleverd, zijn slechts kort houdbaar en zijn als zodanig niet te koop.

De ziekenhuisapotheek is ook bij de thuiszorg betrokken. Zo worden er steriele oplossingen met de pijnstiller morfine klaargemaakt die met speciale draagbare infuuspompjes door de patiënt zelf thuis worden toegediend. Ook speciale antibiotica-infusen en voedingsinfusen worden bereid voor toediening thuis of in het ziekenhuis.


Geneesmiddelassortiment

In de meeste ziekenhuizen wordt slechts een beperkt assortiment geneesmiddelen gebruikt. Zo'n assortiment (formularium) is bedoeld om binnen het ziekenhuis de kosten voor de geneesmiddelen beperkt te houden.  Bij opname kan het voorkomen dat de geneesmiddelen die u thuis gebruikt, tijdelijk worden omgezet in een soortgelijk geneesmiddel dat in het ziekenhuis beschikbaar is. Vaak wordt in het ziekenhuis de te gebruiken geneesmiddelen, vanwege de behandeling door de specialist nog aangepast. Bij ontslag worden doorgaans de geneesmiddelen gecontinueerd die thuis gebruikt werden.


Geneesmiddelverstrekking

De geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden, worden verstrekt vanuit de ziekenhuisapotheek. Omdat de ziekenhuisapotheek de geneesmiddelen niet rechtstreeks aan de patiënt zelf overhandigt, zijn er procedures opgesteld die de kwaliteit en de veiligheid moeten garanderen. Zodoende wordt het juiste geneesmiddel op de juiste tijd aan de juiste patiënt toegediend.

De geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, zijn daarom ook iets anders verpakt dan dat u thuis gewend bent. Elk tabletje zit afzonderlijk verpakt zodat tot op het moment van toediening nagegaan kan worden wat de patiënt exact krijgt. De gebruikte geneesmiddelen worden geregistreerd zodat de ziekenhuisapotheek de geneesmiddelen van de patiënt kan bewaken.

In het ziekenhuis worden ook bijzondere geneesmiddelen toegediend die thuis niet kunnen worden gebruikt. Dit zijn met name geneesmiddelen waarbij vaak bijzondere maatregelen getroffen moeten worden (cytostatica bij kanker bijvoorbeeld) of geneesmiddelen die bijvoorbeeld voor narcose bij een operatie worden gebruikt.


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services