Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact
 • Navigatie
  • Patiënten & bezoekers
   • Afspraak maken
    • Identiteitsbewijs en BSN
    • Klant Contact Centrum
    • MRSA
    • Spreekuren buitenpoliklinieken
    • Telefoonnummers poliklinieken
    • Voorbereiden afspraak
   • Bezoek en bezoektijden
    • Bereikbaarheid
    • Parkeren, route en openbaar vervoer
   • Behandelingen en aandoeningen
   • Bloedafname
    • Waar en wanneer bloedprikken
    • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
   • Faciliteiten
    • Beatrix Apotheek
    • Beveiliging
    • Gastenservice
    • Kapsalon en pedicure
    • Radio, TV, Bellen en Internet
    • Receptie
    • Stiltecentrum
    • Thuiszorgwinkel Sensire
    • Winkel en bezoekersrestaurant
   • Kosten en vergoeding
    • Correcte financiële afhandeling
    • Medische noodzaak van een behandeling
    • Tarieven/Passantentarieven
    • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
   • Opname, verblijf en nazorg
    • Geestelijke zorg
     • Levensvragen / zingeving
    • Medicatie
    • Medisch maatschappelijk werk
    • Medicijnpaspoort
    • Nazorg en thuiszorg
   • Overzicht medisch specialisten
   • Patiënteninformatie
    • Doof of (zwaar)slechthorend?
    • Fotograferen en filmen
    • Jehova's Getuigen en bloedproducten
    • Klachtenregeling
    • Mijn SKB
    • Orgaan- en weefseldonatie
    • Patiëntenfolders
    • Patiëntenmagazine
    • Persoonsgegevens en medisch dossier
    • Rechten en plichten
    • SKBpas
    • Uw mening
    • Wel of niet reanimeren
   • Poliklinieken en spreekuren
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Gipskamer
    • Lactatiekundige
    • Maag, Darm, Lever (MDL)
    • Beatrix Apotheek
    • Wondzorg
    • Palliatieve zorg
    • SportmedX
    • Radiologie
    • Kinderdiabetes
    • Reumatologie
    • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
    • Kaakchirurgie
    • Spataderpolikliniek
    • Medische psychologie
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Plastische en reconstructieve chirurgie
    • Stomazorg
     • Soorten darmstoma's
     • U krijgt een stoma
     • Ontslag en nazorg
     • Praktische informatie
     • Contact
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, spreekuur
    • Longgeneeskunde
    • KNO, dagcentrum voor kinderen
    • Kinderlongverpleegkundige
    • Overgewicht
    • Kindergeneeskunde
    • Hand- en polschirurgie
    • Urologie
    • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
    • Interne geneeskunde
    • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
    • Fysiotherapie
    • Orthopedie
    • Longrevalidatie
    • Optometrie
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Orthoptie
    • Revalidatie, polikliniek
    • Ergotherapie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Hartrevalidatie
    • Chirurgie
    • Huidtherapie
    • Vulvapoli
    • Continentiezorg
    • Bekkenbodemspreekuur
    • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
    • Rookstoppoli
    • Slaapcentrum
    • CVA, spreekuur
    • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
    • Epilepsiespreekuur
    • Overzicht poliklinieken en spreekuren
    • Pijnpolikliniek
    • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
    • Diabetespolikliniek
    • Cardiologie, polikliniek
    • Röntgen (MBT), polikliniek
    • Dermatologie
    • Gynaecologie en Verloskunde
    • Hartfalenpolikliniek
   • Specialismen en afdelingen
    • Test HPU
     • Test
    • Test specialisme
    • Apotheek
    • Oncologie
     • Test HPU
    • Maag, Darm, Lever (MDL)
    • Acute zorg (Centrum Acute Zorg)
    • Intensivisten
    • nieuwspecialisme_129
    • Lactatiekundige
    • Verloskunde
    • Klinische Fysica
    • Pijnbestrijding
    • nieuwspecialisme_114
    • Sportgeneeskunde
    • nieuwspecialisme_113
    • Wondzorg
    • Pijnservice
    • Medische psychologie
    • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
    • Reumatologie
    • Dialysecentrum
    • OperatiekamerComplex (OK)
    • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
    • Logopedie
    • Diëtetiek
    • Gynaecologie
    • Ergotherapie
    • Fysiotherapie
    • Pathologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Urologie
    • Huidtherapie
    • Kanker (oncologie)
    • Radiologie
    • Continentiezorg
    • Slaapcentrum
    • Functieafdeling
    • Spoedeisende Hulp (SEH)
    • Ziekenhuisapotheek
    • Chirurgie
    • Interne geneeskunde
    • Kindergeneeskunde
    • Nucleaire geneeskunde
    • Dermatologie
    • Oogheelkunde
     • Onderzoeken
    • Keel-, neus- en oorheelkunde
    • Trombosedienst
    • Orthopedie
    • Travel Health Clinic
    • Longgeneeskunde
    • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
    • Neurologie
    • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
    • Orthopedagogiek
    • Anesthesiologie
     • Anesthesietechnieken
     • Extra informatie
    • Cardiologie
     • Nieuws
    • Geestelijke zorg
     • Werkgroep Levensvragen
    • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
   • Verpleegafdelingen
    • Test verpleegafdeling
    • Ziekenhuis Stroke Unit
    • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
    • IC/CC Intensive care/cardio care
    • E1 Dagbehandelingcentrum
    • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
    • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
    • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
    • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
    • Kind-tiener
   • Wachttijden
  • Over het SKB
   • Cliëntenraad
    • Samenstelling en taken
    • Speerpunten
   • Kwaliteit en veiligheid van zorg
    • Keurmerken
    • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
    • Patiëntveiligheid
    • Prestatieindicatoren
    • Patiënttevredenheid
    • Sterftecijfer
   • Organisatie
    • Exposities / Kunst
    • Facilitair bedrijf
    • Gastvrij SKB
    • Jaardocumenten
    • Medisch specialisten
    • Missie en visie
    • Raad van Toezicht
    • Sponsoring
    • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
   • Samenwerkingsverbanden
    • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
    • Netwerk dementie Oost Achterhoek
    • Convenant MS ketenzorg
   • Stichting Vrienden
    • Gerealiseerde projecten
    • Lopende projecten
    • Projecten uitgelicht
    • Steun de Vrienden
    • Sponsoren van de Vrienden
   • Nieuws uit het SKB
    • SKBeeld
    • Nieuwsarchief
  • Werken & leren
   • Arbeidsvoorwaarden
   • Opleiding
    • Huisvesting
    • Interne opleidingen
    • Specifieke opleidingen OK-complex
    • Stage
   • Solliciteren
   • Vacatures
    • Vacatures
   • Vrijwilligerswerk
 • Nieuws
 • Footer
 • Zorgverleners
  • Zorgverleners home
   • Huisartsen
    • Laboratorium
     • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
     • Bestelformulier POCT
     • Handleiding prikker Safe-T
     • Handleiding urine Urisys
     • Handleiding glucose Performa
     • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
     • Labonderzoeken
    • Trombosedienst
     • LESA-richtlijnen
     • Handleidingen doseerkalender
     • Cumarine, behandeling met
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
     • Lijst van afkortingen
     • Contact bij vragen
    • Radiologie
     • Aanvragen radiologisch onderzoek
     • Realisatie en uitslag van onderzoek
     • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
    • Functieonderzoek
     • Aanvragen van functieonderzoek
     • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
     • Type eerste lijn functieonderzoek
    • Medisch specialismen
     • Anesthesiologie
     • Cardiologie
     • Chirurgie
     • Dermatologie
     • Gynaecologie/Obstetrie
     • Interne Geneeskunde
     • Intensive Care
     • Kindergeneeskunde
     • Klinische Chemie
     • Klinische Fysica
     • Klinische Geriatrie
     • Klinische Psychologie
     • KNO
     • Longgeneeskunde
     • Microbiologie
     • MKA-chirurgie
     • Neurologie
     • Nucleaire Geneeskunde
     • Oogheelkunde
     • Orthopedagogiek
     • Orthopedische Chirurgie
     • Pathologie
     • Plastische Chirurgie
     • Radiologie
     • Radiotherapie
     • Reumatologie
     • Revalidatiegeneeskunde
     • Spoed Eisende Hulp
     • Sportgeneeskunde
     • Urologie
     • Ziekenhuisapotheek
    • Service & Diensten
     • Stikstoflevering
     • Inleveren gebruikte naalden
     • Materialen
     • Vergaderruimtes
    • Scholingen & Symposia
     • Presentaties scholingen & symposia
     • Organisatie huisartsenscholingen
     • Scholingen POH & Praktijkassistentes
     • Presentaties symposium borstvoeding
    • MRSA-richtlijn
    • Ketenzorg & transmurale afspraken
     • Bloedtransfusie thuis
     • Cardiovasculair Risico Management
     • COPD
     • CVA-zorg
     • Dementienetwerk
     • Diabetes
     • Palliatieve zorg
     • Palliatief Advies Team (PAT)
     • Sociale pediatrie
     • Wondzorg en decubitus
     • Richtlijnen en brochures
    • Vragen & problemen rond ICT communicatie
    • ZorgDomein
     • Algemene informatie
     • Contact
    • Huisartsennieuwsbrief
     • Huisartsennieuwsbrief (2017)
     • Archief huisartsennieuwsbrief
     • Actuele huisartsennieuwsbrief 2018
    • Contact
     • Relatiebeheer Huisartsen
   • Tandartsen
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, medicijnveranderingen
     • Cumarine, beleid bij bloedingen
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
     • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
     • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
     • TAR of LMWH, behandeling met
   • Ouderengeneeskunde
    • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
     • Algemene gegevens
     • Contact bij vragen
     • Lijst van afkortingen
     • Cumarine, behandeling met
     • Cumarine, patiënt is ingesteld
     • Cumarine, patiënt stopt
     • TAR of LMWH, behandeling met
     • TAR of LMWH, patiënt stopt
   • Apothekers (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • Trombosezorg
  • Nieuws
  • Richtlijnen
  • Scholingen en symposia
 • Raad van Toezicht (de informatie op deze pagina is niet openbaar)
  • Algemene informatie
  • Informatie van/voor RvT
   • Bestuurlijke fusie SKB/SZ
  • Reglementen en Protocollen
  • Auditcommissie
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Huisartsennieuwsbrieven
  • Vergaderingen 2015
  • Vergaderingen 2016
   • 28 januari 2016
   • 4 maart 2016
   • 7 april 2016
   • 26 mei 2016
   • 8 juli 2016
   • 22 september 2016
  • Nieuws
  • Remuneratiecommissie
 • Subsites
  • Kanker (oncologie)
   • De behandeling van kanker
    • Chemotherapie
    • Hormoontherapie
    • Radiotherapie
    • Immunotherapie
    • Palliatieve zorg
   • Behandelteam aanvullende behandelingen
    • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
   • Psychosociale zorg
   • Acute leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Borstkanker
    • Behandelteam borstkanker
    • Onderzoek naar borstkanker
    • Behandeling van borstkanker
   • Chronische leukemie (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Darmkanker
    • Behandelteam
    • Onderzoeken
    • Behandelingen
    • Ziekenhuisopname
    • Psychosociale zorg
    • Patiënteninformatie
   • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandeling
    • Operatie
   • Longkanker
    • Behandelteam
    • Vormen van longkanker
    • Klachten en symptomen
    • Diagnose
    • Onderzoek en uitslag
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Melanoom (Huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
    • Zorgpad Melanoom
   • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Onderzoek en behandeling
   • Prostaatkanker
    • Behandelteam
    • Diagnose
    • Onderzoek
    • Behandelingen
    • Psychosociale zorg
   • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek en behandeling
   • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
    • Behandelteam
    • Klachten en symptomen
    • Onderzoek
    • Behandeling
   • Interessante websites
  • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Bloed
   • Lichaamsvochten
   • Kwaliteit
   • Veiligheid
   • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
   • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
   • Technologie
   • Onderzoeken
    • Algemeen klinisch onderzoek
    • Hematologisch onderzoek
    • Bloedstollingsonderzoek
    • Bloedtransfusie
    • Urineonderzoek
    • Immunologisch onderzoek
    • Endocrinologisch onderzoek
    • Speciale scheidingstechnieken
    • Beenmergonderzoek
    • DNA diagnostiek
   • Trombosedienst
   • Belangrijke websites
   • Veelgestelde vragen
  • Slaapcentrum
  • Stichting Vrienden
  • Oogheelkunde
  • Pijnbestrijding
   • Misselijkheid en braken
   • Wat is pijn
   • Soorten pijn
    • Complexe pijn
    • Pijn op de SEH
    • Pijn bij kanker
    • Pijn na de operatie
    • Pijn bij kinderen
    • Pijn bij ouderen
   • Patiënteninformatie
    • Fentanyl neusspray
    • PCA pomp
    • Easypump
    • Pijnmeting
   • Pijnbestrijding bij u thuis
  • Spataderpoli SKB
   • Behandelmethoden spataderen
    • ClariVein behandeling
    • Chirugische behandeling
    • VNUS
 • Contact
 • Page
 • Home
 • Blog
  • Een patiënt aan het woord
  • In het SKB
  • Informatief
  • Cliëntenraad
  • SKB4Gambia
 • Meest bekeken
 • Gastenboek
 • Informationen
 • Patiënten & bezoekers
  • Afspraak maken
   • Identiteitsbewijs en BSN
   • Klant Contact Centrum
   • MRSA
   • Spreekuren buitenpoliklinieken
   • Telefoonnummers poliklinieken
   • Voorbereiden afspraak
  • Bezoek en bezoektijden
   • Bereikbaarheid
   • Parkeren, route en openbaar vervoer
  • Behandelingen en aandoeningen
  • Bloedafname
   • Waar en wanneer bloedprikken
   • Zelf meten met behulp van een zelfmeetapparaat
  • Faciliteiten
   • Beatrix Apotheek
   • Beveiliging
   • Gastenservice
   • Kapsalon en pedicure
   • Radio, TV, Bellen en Internet
   • Receptie
   • Stiltecentrum
   • Thuiszorgwinkel Sensire
   • Winkel en bezoekersrestaurant
  • Kosten en vergoeding
   • Correcte financiële afhandeling
   • Medische noodzaak van een behandeling
   • Tarieven/Passantentarieven
   • Uw zorgverzekering- contracten zorgverzekeraars
  • Opname, verblijf en nazorg
   • Geestelijke zorg
    • Levensvragen / zingeving
   • Medicatie
   • Medisch maatschappelijk werk
   • Medicijnpaspoort
   • Nazorg en thuiszorg
  • Overzicht medisch specialisten
  • Patiënteninformatie
   • Doof of (zwaar)slechthorend?
   • Fotograferen en filmen
   • Jehova's Getuigen en bloedproducten
   • Klachtenregeling
   • Mijn SKB
   • Orgaan- en weefseldonatie
   • Patiëntenfolders
   • Patiëntenmagazine
   • Persoonsgegevens en medisch dossier
   • Rechten en plichten
   • SKBpas
   • Uw mening
   • Wel of niet reanimeren
  • Poliklinieken en spreekuren
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Gipskamer
   • Lactatiekundige
   • Maag, Darm, Lever (MDL)
   • Beatrix Apotheek
   • Wondzorg
   • Palliatieve zorg
   • SportmedX
   • Radiologie
   • Kinderdiabetes
   • Reumatologie
   • Dermatologische Dagbehandelingscentrum (DDC)
   • Kaakchirurgie
   • Spataderpolikliniek
   • Medische psychologie
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Plastische en reconstructieve chirurgie
   • Stomazorg
    • Soorten darmstoma's
    • U krijgt een stoma
    • Ontslag en nazorg
    • Praktische informatie
    • Contact
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, spreekuur
   • Longgeneeskunde
   • KNO, dagcentrum voor kinderen
   • Kinderlongverpleegkundige
   • Overgewicht
   • Kindergeneeskunde
   • Hand- en polschirurgie
   • Urologie
   • Anesthesiologie, preoperatief spreekuur
   • Interne geneeskunde
   • Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
   • Fysiotherapie
   • Orthopedie
   • Longrevalidatie
   • Optometrie
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Orthoptie
   • Revalidatie, polikliniek
   • Ergotherapie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Hartrevalidatie
   • Chirurgie
   • Huidtherapie
   • Vulvapoli
   • Continentiezorg
   • Bekkenbodemspreekuur
   • Multiple Sclerose (MS) polikliniek
   • Rookstoppoli
   • Slaapcentrum
   • CVA, spreekuur
   • Parkinson, verpleegkundig spreekuur
   • Epilepsiespreekuur
   • Overzicht poliklinieken en spreekuren
   • Pijnpolikliniek
   • PIPO polikliniek (plas- en poeppoli voor kinderen)
   • Diabetespolikliniek
   • Cardiologie, polikliniek
   • Röntgen (MBT), polikliniek
   • Dermatologie
   • Gynaecologie en Verloskunde
   • Hartfalenpolikliniek
  • Specialismen en afdelingen
   • Test HPU
    • Test
   • Test specialisme
   • Apotheek
   • Oncologie
    • Test HPU
   • Maag, Darm, Lever (MDL)
   • Acute zorg (Centrum Acute Zorg)
   • Intensivisten
   • nieuwspecialisme_129
   • Lactatiekundige
   • Verloskunde
   • Klinische Fysica
   • Pijnbestrijding
   • nieuwspecialisme_114
   • Sportgeneeskunde
   • nieuwspecialisme_113
   • Wondzorg
   • Pijnservice
   • Medische psychologie
   • Cosmetische chirurgie (Fraaii)
   • Reumatologie
   • Dialysecentrum
   • OperatiekamerComplex (OK)
   • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
   • Logopedie
   • Diëtetiek
   • Gynaecologie
   • Ergotherapie
   • Fysiotherapie
   • Pathologie
   • Revalidatiegeneeskunde
   • Urologie
   • Huidtherapie
   • Kanker (oncologie)
   • Radiologie
   • Continentiezorg
   • Slaapcentrum
   • Functieafdeling
   • Spoedeisende Hulp (SEH)
   • Ziekenhuisapotheek
   • Chirurgie
   • Interne geneeskunde
   • Kindergeneeskunde
   • Nucleaire geneeskunde
   • Dermatologie
   • Oogheelkunde
    • Onderzoeken
   • Keel-, neus- en oorheelkunde
   • Trombosedienst
   • Orthopedie
   • Travel Health Clinic
   • Longgeneeskunde
   • Geriatrie (Ouderengeneeskunde)
   • Neurologie
   • Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie
   • Orthopedagogiek
   • Anesthesiologie
    • Anesthesietechnieken
    • Extra informatie
   • Cardiologie
    • Nieuws
   • Geestelijke zorg
    • Werkgroep Levensvragen
   • Plastische, reconstructieve, hand en polschirurgie
  • Verpleegafdelingen
   • Test verpleegafdeling
   • Ziekenhuis Stroke Unit
   • E0/F0 - Vrouwkindeenheid
   • IC/CC Intensive care/cardio care
   • E1 Dagbehandelingcentrum
   • D1 - Verpleegafdeling Chirurgie
   • D2/E2 DIG - Dagbehandeling Interne Geneeskunde
   • D2/E2 - Gecombineerde Verpleegafdeling
   • C1 -Verpleegafdeling Cardio, Long, Neurologie
   • Kind-tiener
  • Wachttijden
 • Over het SKB
  • Cliëntenraad
   • Samenstelling en taken
   • Speerpunten
  • Kwaliteit en veiligheid van zorg
   • Keurmerken
   • Patiëntveiligheid, special VMS thema's
   • Patiëntveiligheid
   • Prestatieindicatoren
   • Patiënttevredenheid
   • Sterftecijfer
  • Organisatie
   • Exposities / Kunst
   • Facilitair bedrijf
   • Gastvrij SKB
   • Jaardocumenten
   • Medisch specialisten
   • Missie en visie
   • Raad van Toezicht
   • Sponsoring
   • Verpleegkundig stafbestuur (VSB)
  • Samenwerkingsverbanden
   • Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK)
   • Netwerk dementie Oost Achterhoek
   • Convenant MS ketenzorg
  • Stichting Vrienden
   • Gerealiseerde projecten
   • Lopende projecten
   • Projecten uitgelicht
   • Steun de Vrienden
   • Sponsoren van de Vrienden
  • Nieuws uit het SKB
   • SKBeeld
   • Nieuwsarchief
 • Werken & leren
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Opleiding
   • Huisvesting
   • Interne opleidingen
   • Specifieke opleidingen OK-complex
   • Stage
  • Solliciteren
  • Vacatures
   • Vacatures
  • Vrijwilligerswerk
 • Zorgverleners home
  • Huisartsen
   • Laboratorium
    • CRP-meting in de huisartsenpraktijk
    • Bestelformulier POCT
    • Handleiding prikker Safe-T
    • Handleiding urine Urisys
    • Handleiding glucose Performa
    • Handleiding en uitslagformulier CRP QuickRead
    • Labonderzoeken
   • Trombosedienst
    • LESA-richtlijnen
    • Handleidingen doseerkalender
    • Cumarine, behandeling met
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • (her) Aanmeldingsformulier Trombosedienst
    • Lijst van afkortingen
    • Contact bij vragen
   • Radiologie
    • Aanvragen radiologisch onderzoek
    • Realisatie en uitslag van onderzoek
    • Type eerste lijn radiologisch onderzoek
   • Functieonderzoek
    • Aanvragen van functieonderzoek
    • Realisatie en uitslag van functieonderzoek
    • Type eerste lijn functieonderzoek
   • Medisch specialismen
    • Anesthesiologie
    • Cardiologie
    • Chirurgie
    • Dermatologie
    • Gynaecologie/Obstetrie
    • Interne Geneeskunde
    • Intensive Care
    • Kindergeneeskunde
    • Klinische Chemie
    • Klinische Fysica
    • Klinische Geriatrie
    • Klinische Psychologie
    • KNO
    • Longgeneeskunde
    • Microbiologie
    • MKA-chirurgie
    • Neurologie
    • Nucleaire Geneeskunde
    • Oogheelkunde
    • Orthopedagogiek
    • Orthopedische Chirurgie
    • Pathologie
    • Plastische Chirurgie
    • Radiologie
    • Radiotherapie
    • Reumatologie
    • Revalidatiegeneeskunde
    • Spoed Eisende Hulp
    • Sportgeneeskunde
    • Urologie
    • Ziekenhuisapotheek
   • Service & Diensten
    • Stikstoflevering
    • Inleveren gebruikte naalden
    • Materialen
    • Vergaderruimtes
   • Scholingen & Symposia
    • Presentaties scholingen & symposia
    • Organisatie huisartsenscholingen
    • Scholingen POH & Praktijkassistentes
    • Presentaties symposium borstvoeding
   • MRSA-richtlijn
   • Ketenzorg & transmurale afspraken
    • Bloedtransfusie thuis
    • Cardiovasculair Risico Management
    • COPD
    • CVA-zorg
    • Dementienetwerk
    • Diabetes
    • Palliatieve zorg
    • Palliatief Advies Team (PAT)
    • Sociale pediatrie
    • Wondzorg en decubitus
    • Richtlijnen en brochures
   • Vragen & problemen rond ICT communicatie
   • ZorgDomein
    • Algemene informatie
    • Contact
   • Huisartsennieuwsbrief
    • Huisartsennieuwsbrief (2017)
    • Archief huisartsennieuwsbrief
    • Actuele huisartsennieuwsbrief 2018
   • Contact
    • Relatiebeheer Huisartsen
  • Tandartsen
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, medicijnveranderingen
    • Cumarine, beleid bij bloedingen
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen tandarts
    • Cumarine, beleid bij (chirurgische) ingrepen kaakchirurg
    • Cumarine, beleid bij behandeling mondhygiënist
    • TAR of LMWH, behandeling met
  • Ouderengeneeskunde
   • Trombosezorg (LESA-richtlijnen)
    • Algemene gegevens
    • Contact bij vragen
    • Lijst van afkortingen
    • Cumarine, behandeling met
    • Cumarine, patiënt is ingesteld
    • Cumarine, patiënt stopt
    • TAR of LMWH, behandeling met
    • TAR of LMWH, patiënt stopt
  • Apothekers (LESA-richtlijnen)
   • Algemene gegevens
   • Contact bij vragen
   • Lijst van afkortingen
   • Cumarine, behandeling met
   • Cumarine, patiënt is ingesteld
   • Cumarine, patiënt stopt
   • TAR of LMWH, behandeling met
   • Trombosezorg
 • Nieuws
 • Richtlijnen
 • Scholingen en symposia
 • Kanker (oncologie)
  • De behandeling van kanker
   • Chemotherapie
   • Hormoontherapie
   • Radiotherapie
   • Immunotherapie
   • Palliatieve zorg
  • Behandelteam aanvullende behandelingen
   • Interview verpleegkundig specialisten Oncologie
  • Psychosociale zorg
  • Acute leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Baarmoederhalskanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Baarmoederkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Basaalcelcarcinoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Borstkanker
   • Behandelteam borstkanker
   • Onderzoek naar borstkanker
   • Behandeling van borstkanker
  • Chronische leukemie (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Darmkanker
   • Behandelteam
   • Onderzoeken
   • Behandelingen
   • Ziekenhuisopname
   • Psychosociale zorg
   • Patiënteninformatie
  • Eierstokkanker (gynaecologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandeling
   • Operatie
  • Longkanker
   • Behandelteam
   • Vormen van longkanker
   • Klachten en symptomen
   • Diagnose
   • Onderzoek en uitslag
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Lymfeklierkanker, hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Lymfeklierkanker, non-hodgkin (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Melanoom (Huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
   • Zorgpad Melanoom
  • Plaveiselcelcarcinoom (huidkanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Onderzoek en behandeling
  • Prostaatkanker
   • Behandelteam
   • Diagnose
   • Onderzoek
   • Behandelingen
   • Psychosociale zorg
  • Schaamlipkanker (gynaecologische kanker)
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek en behandeling
  • Ziekte van Kahler (hematologische kanker)
   • Behandelteam
   • Klachten en symptomen
   • Onderzoek
   • Behandeling
  • Interessante websites
 • Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
  • Bloed
  • Lichaamsvochten
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Geschiedenis van laboratoriumonderzoeken
  • Top 5 van laboratoriumonderzoeken
  • Technologie
  • Onderzoeken
   • Algemeen klinisch onderzoek
   • Hematologisch onderzoek
   • Bloedstollingsonderzoek
   • Bloedtransfusie
   • Urineonderzoek
   • Immunologisch onderzoek
   • Endocrinologisch onderzoek
   • Speciale scheidingstechnieken
   • Beenmergonderzoek
   • DNA diagnostiek
  • Trombosedienst
  • Belangrijke websites
  • Veelgestelde vragen
 • Slaapcentrum
 • Stichting Vrienden
 • Oogheelkunde
 • Pijnbestrijding
  • Misselijkheid en braken
  • Wat is pijn
  • Soorten pijn
   • Complexe pijn
   • Pijn op de SEH
   • Pijn bij kanker
   • Pijn na de operatie
   • Pijn bij kinderen
   • Pijn bij ouderen
  • Patiënteninformatie
   • Fentanyl neusspray
   • PCA pomp
   • Easypump
   • Pijnmeting
  • Pijnbestrijding bij u thuis
 • Spataderpoli SKB
  • Behandelmethoden spataderen
   • ClariVein behandeling
   • Chirugische behandeling
   • VNUS
 • Navigatie
  • Patienten & Besucher
   • Specialismen/afdelingen
   • Termin vereinbaren
    • Vorbereitung des Termins
    • MRSA
    • Fachärzte, Übersicht
    • Personalausweis
   • Adressen & Erreichbarkeit
    • Route
    • Parken
    • Öffentlicher Verkehr
   • Kontakt mit dem Patient
    • Besuchzeiten
   • Service im SKB
    • Gästeservice
    • Rezeption
    • Sicherheit
    • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
    • Frisör und Pediküre
    • Radio/Fernsehen/Telefon
    • Telefonieren mit dem Handy
    • Wifi/Internetzugang
    • Raum der Stille
    • Apotheke “Beatrix”
    • Heimpflegeladen
   • Blutabnahme
    • Wann und Wo – Blutabnahme
    • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
   • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
    • Gemengte Pflege
    • Geistliche Sorge
    • Sozialdienst
    • Behandlungspfad
    • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
    • Nachsorge/Hauspflege
    • Rezept für Medikamente
    • Fachkündiges Personal
   • Specialismen/afdelingen
    • Neuespezialisierungen_114
    • Sportheilkunde
    • Neuespezialisierungen_113
    • Wundpflege
    • Schmerzservice
    • Ärztliche Psychologie
    • Kosmetische Chirurgie
    • Rheumatologie
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Kinderphysiotherapie
    • Dialysezentrum
    • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
    • Operationszimmer
    • Labor
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Ergotherapie
    • Physiotherapie
    • Pathologie
    • Rehabilitative Medizin
    • Urologie
    • Hauttherapie
    • Onkologie (Krebs)
    • Röntgenabteilung
     • Untersuchen
    • Untersuchen
    • Schlafzentrum
    • Funktionsabteilung
    • Notfallversorgung
    • Krankenhausapotheke
    • Chirurgie
    • Interne Medizin
    • Kindermedizin
    • Nuklearmedizin
    • Dermathologie
    • Augenheilkunde
     • Untersuchen
    • Neonatologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Thrombosedienst
    • Orthopädie
    • Travel Health Clinic
    • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
    • Pneumologie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Neurologie
    • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
    • Heilpädagogik
    • Anästhesiologie
     • Anästhesietechniken
     • Extra Information
    • Kardiologie
     • Neuigkeiten
   • Poliklinken / Sprechstunde(n)
    • Schmerzlindernde Pflege
    • Sportmedx (?)
    • Kinderdiabetes
    • Rheumatologie
    • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
    • Kieferchirurgie
    • Poliklinik für Krampfadern
    • Poliklinik für Wundheilung
    • Medizinische Psychologie
    • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
    • Plastische und rekonstruktive Psychologie
    • Stomabehandlung
    • Übergangssprechstunden
    • Neurologie
    • Neurochirurgie, Sprechstunde
    • Lungenmedizin
    • Tageszentrum für Kinder
    • Kinderlungenarzt
    • Übergewicht
    • Kindermedizin
    • Hand- und Pulschirurgie
    • Urologie
    • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
    • Interne Medizin
    • Oralchirurgie
    • Physiotherapie
    • Orthopädie
    • Lungenreha
    • Optometrie
    • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
    • Hände-Sprechstunde
    • Orthoptist
    • Reha, Poliklinik
    • Ergotherapie
    • Logopädie
    • Diätetik
    • Manuelle Therapie
    • Herzreha
    • Chirurgie
    • Hauttherapie
    • Vulva(poli)
    • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
    • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
    • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
    • Rauchfrei-Polikliniken
    • Schlafzentrum
    • CVA, Sprechstunden
    • Parkinson, Sprechstunde
    • Epilepsiesprechstunde
    • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
    • Schmerzpoliklinik
    • Diabetespoliklinik
    • Kardiologie, poliklinik
    • Röntgen (MBT) Poliklinik
    • Dermathologie
    • Gynäkologie und Geburtshilfe
    • Poliklinik für Herzversagen
   • Pflegeabteilung
    • Krankenhaus für Schlaganfälle
    • Frauen-Kind-Einheit
    • Intensive Care / Cardio Care
    • Tagesbehandlungszentrum
    • Pflegeabteilung Chirurgie
    • Tagesbehandlung Interne Medizin
    • Kombiniere Pflegeabteilungen
    • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
    • Kind-Teenager
   • Behandlung / Erkrankung
    • Schmerzbehandlung
   • Patienteninformationen
    • Organ- und Gewebespende
    • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
    • Patientenidentifikation
    • Reanimation – ja oder nein?
    • Gesundheitsportal
   • Rechte und Pflichten
    • Angaben zur Person
    • Medizinische Akte
    • Pflegedokumentation
    • Beschwerderegelung
   • Meiner Meinung
   • Wartezeiten
  • Arbeiten & Lernen
   • Jobangebote
    • Jobangebote
   • Bewerben
    • Bewerbungsprozess
   • Arbeitsbedingungen
    • Personalsvereinigung Vitalis
   • Schulung / Ausbildung
    • Radiodiagnostisches Labor
    • Labor für Herzfunktionen
    • KNF Labor
    • Duale HBO-Krankenpflege
    • Operationsassistent
    • Anästhesie-Assistent
    • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
   • Freiwillige
   • Praktikum
    • Praktikumsplätze
    • Unterbringung
  • Über SKB
   • Motto und Sichtweise
   • Organisation
    • Facility-Abteilung
     • Gebäudereinigung und Logistik
   • Sponsoren
   • Aufsichtsrat
   • Qualität und Sicherheit
    • Patientensicherheit
    • Leistungsindikatoren
    • Patientenzufriedenheit
   • Gütezeichen
    • NIAZ
    • CCKL
    • Smiley
    • TopZorg
    • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
   • Gastfreundliches SKB
   • Jahresdokumente
   • Neues aus dem SKB
    • Pressemitteilung
    • Archivierte Pressemitteilungen
    • SKBild
   • Kundenrat
    • Zusamenstellung und Aufgaben
    • Schwerpunkte
    • Ausarbeitung der Schwerpunkte
   • Stiftung Vrienden
    • Empfehlungskomitee
    • Neue Projekte
    • Realisierte Projekte
    • Sponsoren
    • Neuigkeiten
   • Achterhoekse Initiative Kettensorge
    • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
    • Abkommen MS Kettenpflege
   • Kunstausstellungen
    • Momentane Kunstausstellungen
   • SKB und Soziale Medien
 • Nieuws
 • Footer
 • Pflegepersonal
  • Pflegepersonal Home
   • Hausärzte
    • Labor
     • LESA-Richtlinien
    • Anleitung Dosierungskalender
     • Algemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • Anmeldeformular
    • Radiologie
    • Funktionsuntersuchung
    • Medizinische Spezialisierungen
     • Kontaktdaten
     • Huisartsenlijn
     • Gesichterbuch
    • Service & Dienstleistungen
     • Stickstofflieferung
     • Abgabe benutzter Nadeln
     • Materialien
     • Konferenzräume
    • Schulungen
     • Präsentation Sandwischkurse
     • Planung Schulungen 2013
     • Organisation Hausarztschulungen
    • MRSA-Richtlinien
    • Kettenpflege & Transmurale Pflege
     • Diabetespoliklinik
     • COPD
     • Bluttransfusion zu Haus
     • Wundversorgung und Dekubitus
     • Zusammenarbeit SEH-HAP
     • CVA-Pflege
     • Demenznetzwerk
     • Palliative Pflege
     • Pallitatives Avis (Ratschlag) Team
    • Pflegedomäne, Pflegeportal und sonstiges ICT
     • Termine ZorgDomein
     • ZorgDomein Neuigkeiten
     • Arbeitsgruppen ZorgDomein
     • Melden technischer Probleme
     • An- und abmelden von Accounts
    • Newsletter des Hausarztes
     • Aktueller Newsletter (2014)
     • Archiv der Newsletter
    • Strategische Überlegungen des Hausarztes
     • Protokolle
     • Kalender
     • Jahresplanung
    • Kontakt
   • Zahnärzte
    • Trombosepflege (LESA-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, medizinische Veränderungen
     • Cumarine, Hinweis bei Blutungen
     • Cumarine, Hinweis bei Behandlungen des Zaharztes
     • Cumarine, Hinweis bei (chirurgischen) Eingriffen des Kieferchirurgs
     • Cumarina, Hinweis bei Behandlung eines Mundhygienistes
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Die klinische Geriatrie
    • Trombosepfege (Lesa-Richtlinien)
     • Allgemeine Daten
     • Kontaktaufnahme bei Fragen
     • Liste von Abkürzungen
     • Cumarine, Behandlung mit
     • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
     • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
     • TAR oder LMWH, Behandlung mit
     • TAR oder LMWH, Medikament wird abgesetzt
   • Apotheker
    • Allgemeine Daten
    • Kontaktaufnahme bei Fragen
    • Liste von Abkürzungen
    • Cumarine, Behandlung mit
    • Cumarine, Patient ist auf das Medikament eingestellt
    • Cumarine, Medikament wird abgesetzt
    • TAR oder LMWH, Behandlung mit
   • Neuigkeiten
   • Richtlinien
 • Aufsichtsrat (Informationen auf dieser Seite sind nicht öffentlich)
  • Allgemeine Informationen
  • Informationen über / für den Aufsichtsrat
  • Reglementen
  • Prüfungskommission
  • Qualität der Kommission
  • Warte- und Zugangszeiten
  • Newsletter des Hausarztes
  • Sitzungen 2013
  • Sitzungen 2014
 • Subsites
  • Onkologie
   • Brustkrebs
    • Behandlungsteam
    • Abweichungen in der Brust
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
    • Nachuntersuchung
    • Psychosoziale Pflege
   • Darmkrebs
    • Behandlungsteam
    • Untersuchen
    • Behandlung
    • Krankenhausaufnahme
    • Psychosoziale Pflege
    • Patienteninformationen
   • Gebärmutter-Halskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Gebärmutter-Halskrebs (gynaecologische kanker)
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Eierstockkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Operation
   • Schamlippenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung und Behandlung
   • Hauskrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Melanom (Hautkrebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerde und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Hautkrebs
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lungenkrebs
    • Behandlungsteam
    • Formen von Lungenkrebs
    • Beschwerden und Symptome
    • Diagnose
    • Untersuchung und Ergebnis
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Prostata-Krebs
    • Behandlungsteam
    • Diagnose
    • Untersuchung
    • Behandlung
    • Psychosoziale Pflege
   • Akute Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Chronische Leukämie (Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Das Plasmotyzom (hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behhandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung
   • Lymphdrüsenkrebs (Non-Hodgkin, Hämatologischer Krebs)
    • Behandlungsteam
    • Beschwerden und Symptome
    • Untersuchung
    • Behandlung / Erkrankung
   • Zusatzbehandlungen
    • Chemotherapie
    • Hormontherapie
    • Radiotherapie
    • Immuntherapie
    • Palliative Pflege
   • Interessante Websites
  • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Blut
   • Körperflüssigkeiten
   • Qualität
   • Sicherheit
   • Geschichte der Laboruntersuchungen
   • Top 5 Laboruntersuche
   • Technologie
   • Untersuchen
    • Allgemeine Klinische Untersuchung
    • Hämatologische Untersuchung
    • Blutgerinnungsuntersuchung
    • Bluttransfusion
    • Urinprobe
    • Immunologische Untersuchungen
    • Endokrinologische Untersuchungen
    • Spezielle Trennungsmethoden
    • Beinmarkuntersuchung
    • DNA Diagnostik
   • Trombosedienst
   • Wichtige Websites
   • Häufig gestellte Fragen
  • Schlafzentrum
  • Stiftung Freunde
  • Augenmedizin
  • Schmertzdienst
   • Übelkeit und Erbrechen
   • Was ist Schmerz
   • Verschiedene Arten Schmerz
    • Komplexer / Vielseitiger Schmerz
    • Schmerzen beim Notfall
    • Schmerzen bei Krebs
    • Schmerzen nach Operation
    • Schmerzen bei Kindern
    • Schmerzen bei Älteren
   • Patienteninformationen
    • Fetanyl Neusspray
    • PCA Pumpe
    • Easypump
    • Schmerzmessung
   • Schmerzservice am Haus
  • Krampfaderpoliklik SKB
   • Behandlungsmethoden Krampfadern
    • ClariVein Behandlung
    • Chirurgische Behandlung
    • VNUS
 • Kontakt
 • Freie Themen
 • Home
 • Blog
  • Im SKB
  • SKB4Gambia
  • Informativ
 • Direkt zum
  • Stellenangebote
   • Hausärzte
 • Patienten & Besucher
  • Specialismen/afdelingen
  • Termin vereinbaren
   • Vorbereitung des Termins
   • MRSA
   • Fachärzte, Übersicht
   • Personalausweis
  • Adressen & Erreichbarkeit
   • Route
   • Parken
   • Öffentlicher Verkehr
  • Kontakt mit dem Patient
   • Besuchzeiten
  • Service im SKB
   • Gästeservice
   • Rezeption
   • Sicherheit
   • Geschäft und Restaurant “Het Kwartier”
   • Frisör und Pediküre
   • Radio/Fernsehen/Telefon
   • Telefonieren mit dem Handy
   • Wifi/Internetzugang
   • Raum der Stille
   • Apotheke “Beatrix”
   • Heimpflegeladen
  • Blutabnahme
   • Wann und Wo – Blutabnahme
   • Selbstmessung Ihres INR-Wertes
  • Aufnahme, Aufenthalt, Nachuntersuchung
   • Gemengte Pflege
   • Geistliche Sorge
   • Sozialdienst
   • Behandlungspfad
   • Medizinische Gemeinschaftsarbeit
   • Nachsorge/Hauspflege
   • Rezept für Medikamente
   • Fachkündiges Personal
  • Specialismen/afdelingen
   • Neuespezialisierungen_114
   • Sportheilkunde
   • Neuespezialisierungen_113
   • Wundpflege
   • Schmerzservice
   • Ärztliche Psychologie
   • Kosmetische Chirurgie
   • Rheumatologie
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Kinderphysiotherapie
   • Dialysezentrum
   • Klinisch Chemisch Hämatologisches Labor
   • Operationszimmer
   • Labor
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Ergotherapie
   • Physiotherapie
   • Pathologie
   • Rehabilitative Medizin
   • Urologie
   • Hauttherapie
   • Onkologie (Krebs)
   • Röntgenabteilung
    • Untersuchen
   • Untersuchen
   • Schlafzentrum
   • Funktionsabteilung
   • Notfallversorgung
   • Krankenhausapotheke
   • Chirurgie
   • Interne Medizin
   • Kindermedizin
   • Nuklearmedizin
   • Dermathologie
   • Augenheilkunde
    • Untersuchen
   • Neonatologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Thrombosedienst
   • Orthopädie
   • Travel Health Clinic
   • Plastische und rekonstruktive Chirurgie
   • Pneumologie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Neurologie
   • Chirurgie für Mund-, Kiefer und Gesichtsheilkunde (?)
   • Heilpädagogik
   • Anästhesiologie
    • Anästhesietechniken
    • Extra Information
   • Kardiologie
    • Neuigkeiten
  • Poliklinken / Sprechstunde(n)
   • Schmerzlindernde Pflege
   • Sportmedx (?)
   • Kinderdiabetes
   • Rheumatologie
   • Dermatologisches Tagesbehandlungszentrum
   • Kieferchirurgie
   • Poliklinik für Krampfadern
   • Poliklinik für Wundheilung
   • Medizinische Psychologie
   • Hals-,Nasen und Ohrenmedizin
   • Plastische und rekonstruktive Psychologie
   • Stomabehandlung
   • Übergangssprechstunden
   • Neurologie
   • Neurochirurgie, Sprechstunde
   • Lungenmedizin
   • Tageszentrum für Kinder
   • Kinderlungenarzt
   • Übergewicht
   • Kindermedizin
   • Hand- und Pulschirurgie
   • Urologie
   • Anästhesiologie, preoperative Sprechstunde
   • Interne Medizin
   • Oralchirurgie
   • Physiotherapie
   • Orthopädie
   • Lungenreha
   • Optometrie
   • Klinische Geriatrie (Altersmedizin)
   • Hände-Sprechstunde
   • Orthoptist
   • Reha, Poliklinik
   • Ergotherapie
   • Logopädie
   • Diätetik
   • Manuelle Therapie
   • Herzreha
   • Chirurgie
   • Hauttherapie
   • Vulva(poli)
   • Kontinenzpflege Spflege , Sprechstunde
   • Inkontinenzsprechstunde für Frauen
   • Multiple Sclerose (MS) Poliklinik
   • Rauchfrei-Polikliniken
   • Schlafzentrum
   • CVA, Sprechstunden
   • Parkinson, Sprechstunde
   • Epilepsiesprechstunde
   • Übersicht Polikliniken und Sprechstunden
   • Schmerzpoliklinik
   • Diabetespoliklinik
   • Kardiologie, poliklinik
   • Röntgen (MBT) Poliklinik
   • Dermathologie
   • Gynäkologie und Geburtshilfe
   • Poliklinik für Herzversagen
  • Pflegeabteilung
   • Krankenhaus für Schlaganfälle
   • Frauen-Kind-Einheit
   • Intensive Care / Cardio Care
   • Tagesbehandlungszentrum
   • Pflegeabteilung Chirurgie
   • Tagesbehandlung Interne Medizin
   • Kombiniere Pflegeabteilungen
   • Pflegeabteilung Kardiologie, Lunge und Neurologie
   • Kind-Teenager
  • Behandlung / Erkrankung
   • Schmerzbehandlung
  • Patienteninformationen
   • Organ- und Gewebespende
   • Übersicht niederländischer Patientenvereinigungen
   • Patientenidentifikation
   • Reanimation – ja oder nein?
   • Gesundheitsportal
  • Rechte und Pflichten
   • Angaben zur Person
   • Medizinische Akte
   • Pflegedokumentation
   • Beschwerderegelung
  • Meiner Meinung
  • Wartezeiten
 • Arbeiten & Lernen
  • Jobangebote
   • Jobangebote
  • Bewerben
   • Bewerbungsprozess
  • Arbeitsbedingungen
   • Personalsvereinigung Vitalis
  • Schulung / Ausbildung
   • Radiodiagnostisches Labor
   • Labor für Herzfunktionen
   • KNF Labor
   • Duale HBO-Krankenpflege
   • Operationsassistent
   • Anästhesie-Assistent
   • Krankenpflegerische Zusatzausbildungen
  • Freiwillige
  • Praktikum
   • Praktikumsplätze
   • Unterbringung
 • Über SKB
  • Motto und Sichtweise
  • Organisation
   • Facility-Abteilung
    • Gebäudereinigung und Logistik
  • Sponsoren
  • Aufsichtsrat
  • Qualität und Sicherheit
   • Patientensicherheit
   • Leistungsindikatoren
   • Patientenzufriedenheit
  • Gütezeichen
   • NIAZ
   • CCKL
   • Smiley
   • TopZorg
   • Spataderkeurmerk Hart&vaatgroep
  • Gastfreundliches SKB
  • Jahresdokumente
  • Neues aus dem SKB
   • Pressemitteilung
   • Archivierte Pressemitteilungen
   • SKBild
  • Kundenrat
   • Zusamenstellung und Aufgaben
   • Schwerpunkte
   • Ausarbeitung der Schwerpunkte
  • Stiftung Vrienden
   • Empfehlungskomitee
   • Neue Projekte
   • Realisierte Projekte
   • Sponsoren
   • Neuigkeiten
  • Achterhoekse Initiative Kettensorge
   • Netzwerk der Demenz östliches Achterhoek
   • Abkommen MS Kettenpflege
  • Kunstausstellungen
   • Momentane Kunstausstellungen
  • SKB und Soziale Medien
 • Stellenangebote
  • Hausärzte

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services