Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Onderzoeken


OCT (Optical Coherence Tomograaf)

Door middel van OCT is het mogelijk foto’s te maken van de structuren van het oog. De beelden geven een dwarsdoorsnede weer van het (centrale) netvlies. Op deze manier kunnen afwijkingen nauwkeurig in beeld gebracht worden.
Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het bepalen van een eventuele behandeling.

Een OCT maakt het mogelijk verschillende afwijkingen op te sporen, met name aandoeningen van de macula:
 • maculadegeneratie (veroudering)
 • maculagat
 • maculapucker (vliesje over de macula) 
 • macula-oedeem (vocht).
Ook kan het worden gebruikt bij afwijkingen van de oogzenuw (o.a. glaucoom).

Het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u druppels om de pupil te verwijden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TOA. Het onderzoek is geheel pijnloos en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Niet altijd is het mogelijk het onderzoek te combineren met de uitslag bij de oogarts.
Na afloop van het onderzoek kan het zijn dat u wat wazig ziet. Dit is echter tijdelijk, wel kan een zonnebril prettig zijn. Wij raden u af om na het onderzoek zelf te rijden.


Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Het gezichtsveld
Het gezichtsveld is het hele gebied dat we kunnen zien terwijl we recht vooruit kijken. Het punt waar we naar kijken zien we scherp terwijl we het gebied daarom heen minder scherp zien. Een goed gezichtsveld is erg belangrijk in ons dagelijks leven. Het voorkomt bijvoorbeeld dat we ergens tegenaan lopen, ergens over struikelen of iets omgooien. Ook in het verkeer is een goed gezichtsveld erg belangrijk.

De meest voorkomende redenen om een gezichtsveldonderzoek te maken zijn:
 • Een onverklaarbaar laag gezichtsvermogen
 • Glaucoom
 • Neurologische afwijkingen
 • Oogzenuw afwijkingen
 • Medicijngebruik (b.v. Amiodaron of Sabril)
Door een gezichtsveldonderzoek te maken kijken we of er afwijkingen in het gezichtsveld zijn ontstaan. Deze afwijkingen noemen we ook wel scotomen.

Het gezichtsveldonderzoek
In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix werken we met de statische automatische perimeter, dit is de modernste methode voor gezichtsveldonderzoek.

Voor het onderzoek wordt één oog afgeplakt en u krijgt een drukknop in de hand. De kin wordt geplaatst op een kinsteun zodat u in een halve bol kijkt. Wij vragen u tijdens het hele onderzoek te kijken naar een vast punt. Om dat punt verschijnen lichtflitsjes van verschillende lichtsterkte. Iedere keer als u dat lichtflitsje ziet, kunt u dit aangeven door op de drukknop te drukken. De computer registreert waar het lichtje is waargenomen en bij welke lichtsterkte u het lichtje heeft waargenomen.
Het onderzoek duurt niet langer dan 10 minuten per oog.

Uitslag onderzoek
Van uw oogarts hoort u de uitslag van het onderzoek.


FAG (Fluorescentie Angiografie)

Wanneer het vermoeden bestaat op netvliesafwijkingen, kan de oogarts een FAG aanvragen.  
Bij de FAG wordt gebruik gemaakt van een kleurstof die in een ader van de arm wordt ingespoten. Deze kleurstof verspreidt zich snel door het lichaam en bereikt ook het oog. De kleurstof vult de kleine bloedvaatjes van het netvlies. Op dat moment worden er verschillende netvliesfoto’s gemaakt.

Een FAG maakt het mogelijk om verschillende afwijkingen op te sporen, zoals:
 • Afwijkende bloedvaten (lekkende vaatjes en aneurysmata)
 • Ontbreken van bloedvaten (ischemie)
 • Bloedvatafsluiting (veneuze occlusie of arteriële occlusie)
 • Nieuwvorming van bloedvaten (neovascularisatie)
Bij welke ziektebeelden kunnen deze afwijkingen te zien zijn?
 • Suikerziekte. Met behulp van een FAG kan de oogarts beter bepalen wat de locatie van de lekkage is, waardoor er gerichter gelaserd kan worden.
 • Maculadegeneratie. Hierbij kan sprake zijn van vaatnieuwvorming. Deze nieuwe vaatjes kunnen gemakkelijk gaan lekken. Met behulp van FAG kan de oogarts dit controleren en eventueel aanvullend behandelen.
 • Vaatafsluiting van het netvlies. Door trombose kan er vaatafsluiting ontstaan van de netvliesader. Hierdoor ontstaat zuurstofgebrek in verzorgingsgebied.
Het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u druppels om de pupil te verwijden. De arts spuit de vloeistof in uw arm of hand, waarna de arts de foto's maakt. Na afloop van het onderzoek kan het zijn dat u wat wazig ziet. Dit is echter tijdelijk. Het is raadzaam om iemand mee te nemen naar het onderzoek en het wordt afgeraden om na het onderzoek zelf te rijden. Het kan prettig zijn om een zonnebril te dragen na het onderzoek.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van de oogarts. Dit kan direct na het onderzoek zijn of op de vervolgafspraak.

Bijwerking / risico’s
Na het inspuiten van de kleurstof kan uw huid een gelige kleur krijgen. Via de urine wordt de kleurstof binnen 24 uur weer uitgescheiden. De kleurstof kan misselijkheid veroorzaken. Ook bent u door de kleurstof die dag gevoelig voor zonlicht. Twee uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet eten.
Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer het optreedt, veroorzaakt het roodheid en jeuk van de huid of misselijkheid. Wanneer u bij een vorige FAG last had van misselijkheid of u lijdt aan epilepsie of een schelpdierenallergie, wilt u dit dan van te voren melden.


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services