Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Neurologie


Pluscertificaat voor behandeling herseninfarct

De vakgroep Neurologie ontving begin juni 2015  het pluscertificaat van Achmea voor de behandeling van het herseninfarct.
Het pluscertificaat wordt toegekend omdat de vakgroep aan een groot aantal kwaliteitseisen voor de behandeling van een herseninfarct in het algemeen en specifiek de patiëntveiligheid voldoet. Slechts 15 ziekenhuizen beschikken over dit pluscertificaat. Een mooie beloning voor de inzet van alle betrokken medewerkers.

Lees verder...

Verpleegkundig specialisten Neurologie

Renata Gierkink en Anoek Forkink

Verpleegkundig specialisten Neurologie: Renata Gierkink en Anoek Forkink
Renata Gierkink werkt sinds 2008 als verpleegkundig specialist Neurologie in het SKB. Ik begeleid vooral de patiënten die een beroerte of TIA hebben doorgemaakt en daarnaast verzorg ik het verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose.

De verschijnselen van een beroerte en MS hebben vaak invloed op het dagelijkse leven. Patiënten en hun naaste omgeving hebben behoefte aan veel informatie en begeleiding. Daarom is er voor deze patiënten naast de poliafspraken met de neuroloog ook een verpleegkundig spreekuur. Ik werk nauw samen met de vier neurologen en andere hulpverleners binnen het SKB, maar ook in de hele regio Oost-Achterhoek.

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen: inzicht verkrijgen in de ziekteverschijnselen die specifiek bij MS en een beroerte horen, informatie over medicatie, evt. spuitinstructies (MS) en begeleiding bij gestarte therapieën, de gevolgen in kaart brengen en begeleiden voor gezin en relaties, maar ook voorlichting geven over het omgaan met de ziektes in relatie tot dagelijks leven, werken, sporten, vakanties.

Binnen de TIA-service van het SKB vervult Renata ook een taak. Patiënten kunnen na het doormaken van een TIA, na aanmelding via hun huisarts bij de neuroloog, op zeer korte termijn terecht voor een screening in het SKB.

Ze plant na overleg met de patiënt een 24-uurs opname waarbij patiënten alle onderzoeken krijgen die nodig zijn om de mogelijke oorzaken en risicofactoren in beeld te krijgen om de kans op een nieuwe TIA of beroerte in de toekomst zo klein mogelijk te maken. Renata is voor de patiënt, maar ook voor diens naasten tijdens de opname, maar ook als de patiënt weer thuis is, laagdrempelig bereikbaar voor informatie of het beantwoorden van vragen.

Binnen de poli Neurologie is ook Anoek Forkink als verpleegkundig specialist  werkzaam. Ze verzorgt het Parkinsonspreekuur en spreekt patiënten die een herniaoperatie moeten ondergaan. Voor de operatie vindt een telefonische anamnese plaats en na de operatie heeft ze opnieuw telefonisch contact.
Daarnaast is ze samen met haar collega Renata Gierkink aanspreekpunt voor patiënten met een TIA of CVA. 

Renata Gierkink is te bereiken via telefoonnummer 0543 54 45 79 en Anouk Forkink via telefoonnummer 0543 54 45 20


Patiëntenverenigingen


Interessante websites

Wetenschappelijke verenigingen


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services