Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
 • Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Gynaecologie


Het bewaren van de vruchtbaarheid bij vrouwen tijdens de behandeling van kanker

“Er is tegenwoordig steeds meer sprake van een ‘leven na kanker’, waardoor je als patiënt én specialist rekening dient te houden met de eventuele destructieve gevolgen van de behandeling van kanker voor de vruchtbaarheid.” – Renne Gerritse, gynaecoloog in het SKB.Het genezingspercentage bij mensen met kanker neemt toe. Dit heeft tot gevolg dat patiënten en hun behandelaars oog dienen te hebben voor de toekomst; het leven na de ziekte. Jaren geleden was dit nog niet zozeer een item en lag de focus hoofdzakelijk op het streven naar genezing. Hierin begint verandering te komen; langzaam maar zeker wordt het percentage behandelend specialisten dat hun patiënten voorlicht over de eventuele gevolgen van de (met name) anti-kankerbehandeling (chemotherapie en bestraling) op de vruchtbaarheid, groter. De werkgroep Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF)  van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) stimuleert hen hierin.

Het zonder vriesschade terugplaatsen van een functionele eierstok
Een andere ambassadeur in het bewaken van de vruchtbaarheid bij vrouwen, is Renne Gerritsen, gynaecoloog in het SKB. Renne promoveerde in december 2013 op zijn onderzoek ‘Cryopreservation of an intact ovary’. Doel van het onderzoek was ontdekken of het mogelijk is een volledige eierstok (inclusief de vaatsteel die zorgt voor de bloedtoevoer) veilig in te vriezen en weer te ontdooien. Hiermee wordt voorkomen dat de eierstok tijdens de behandeling van kanker (voornamelijk chemotherapie) beschadigd raakt. De vruchtbaarheid wordt hierdoor als het ware ‘bewaard’. Omdat uit het onderzoek van Renne bleek dat de door hem ontwikkelde methode van invriezen en ontdooien veilig is en een intacte, functionerende eierstok oplevert, is de hoop ontstaan dat het in de toekomst mogelijk is via een teruggeplaatste eierstok de vruchtbaarheid van vrouwen die voor kanker behandeld worden, te bewaren.

Lees verder...

Klinisch werkende verloskundigen in ons ziekenhuis

Sinds 1 april is het team op afdeling E0 (gynaecologie en obstetrie) uitgebreid met vijf klinisch werkende verloskundigen. Zij werken onder supervisie van de vier gynaecologen en begeleiden vrouwen die worden opgenomen voor de bevalling.

Sandra Smeets is één van hen. Ze is neteen paar weken in dienst en staat op het punt weggeroepen te worden voor een bevalling. Ze legt uit waarom de vijf verloskundigen in dienst zijn gekomen.
"Verloskunde maakt onderdeel uit van de acute zorg. Ongeacht de vraag, moeten 24 uur per dag professionals klaar staan om deze zorg te kunnen leveren. In ons ziekenhuis werken vier gynaecologen. Samen met het verloskundig team kunnen wij die 24-uurs zorg garanderen. Wij werken onder supervisie van de gynaecoloog. Deze blijft eindverantwoordelijk en is te allen tijde op de hoogte van de patiënten op de afdeling. De lijnen in het ziekenhuis zijn kort, hebben we vragen of vertrouwen we de situatie niet, dan is de dienstdoende gynaecoloog direct bereikbaar,” legt Sandra Smeets uit.
 
Werken in een dag- en nachtdienst
“We werken in twee diensten, een dagdienst en een nachtdienst. De dagdienst is van ’s morgens acht tot ’s avonds acht. En de nachtdienst van ‘s avonds acht tot ’s ochtends acht. Het zijn lange dagen, maar we werken met een afwisselend rooster. In principe hebben we maximaal 3 dagdiensten of 4 nachtdiensten achter elkaar. Tijdens de nachtdiensten hebben we de mogelijkheid om in het ziekenhuis te slapen.” Het is een bewuste keuze geweest om 12-uurs diensten te draaien legt Sandra uit. “Op deze manier proberen we de continuïteit van zorg te waarborgen. De patiënt zal naar waarschijnlijkheid één, dan wel twee verloskundigen tijdens haar bevalling zien.”
 
“We werken net een maand in het ziekenhuis. Mijn eerste indruk is positief. We zijn natuurlijk wel nog zoekende naar hoe we onze baan precies gaan invullen en wat uiteindelijk tot ons takenpakket gaat behoren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar samen met de gynaecologen uitkomen.”
 
Kader
Een klinische bevalling is een bevalling op medische indicatie in het ziekenhuis. De dienstdoende tweedelijns verloskundige begeleidt de bevalling samen met een gespecialiseerde verpleegkundige, dit onder supervisie van een gynaecoloog. Tijdens de bevalling vindt indien nodig overleg plaats met de gynaecoloog en in sommige gevallen wordt de gynaecoloog gevraagd om bij de bevalling aanwezig te zijn.


Babycafé Winterswijk

Het babycafé is een bijeenkomst voor ouders en toekomstige ouders, met als doel het uitwisselen van informatie en opdoen van nieuwe contacten tussen ouders in de regio. Ook komen er af en toe interessante sprekers voor ouders met jonge kinderen.Iedere week is een gastvrouw aanwezig van een van de deelnemende partijen:  lactatiekundigepraktijk MaMa, Yunio kraamzorg, Yunio jeugdgezondheidzorg, SKB kraamafdeling,  verloskundigepraktijken en Moeders voor Moeders.

Lees verder...

SKBaby

Als u weer thuis bent en uw baby verblijft nog bij ons, dan kunt u toch naar uw baby kijken. Wij noemen dat SKBaby. Met SKBaby komen directe beelden via het internet op uw beeldscherm thuis.

Er staat een webcamera opgesteld bij het bedje van uw kind op de afdeling Neonatologie.

Klik hier om meer over SKBaby te lezen.


Interessante websites

 • www.nvog.nl Op deze website vindt u informatie en voorlichting voor patiënten en hulpverleners van de landelijke vereniging van Gyneacologen.
 • www.knov.nl Dit is de website van de beroepsorganisatie van verloskundigen. Hier vindt u informatie voor (aanstaande) zwangeren.
 • www.borstvoeding.com De informatie op deze website is samengesteld door borstvoedingsdeskundigen en moeders met borstvoeding-ervaring. Elke week leest u een nieuwe column en een nieuw verhaal. 
 • www.baby-op-komst.nl Welke cursussen zijn er in de zwangerschap? Hier vindt u informatie over bijna alle cursussen.


Samenwerkingsverbanden

De vakgroep Gynaecologie werkt nauw samen met de afdeling Gynaecologie/ Verloskunde van het UMC St. Radboud te Nijmegen


Ziektebeelden en behandelingen

De afdeling Gynaecologie en Obstetrie (verloskunde) houdt zich bezig met de behandeling van bepaalde ziektebeelden.
 
Gynaecologie
 • Abdominale/ vaginale uterusextirpatie
  - Curretages
 • Voorwand/ achterwand plastiek/prolaps operaties 
 • Extra uteriene graviditeit
 • Adhesiolysis
 • Operatieve correctie episiotomie
 • Ovariumwigexcisies/ ovariectomie
 • Bartholinische cyste
 • Conisatie
 • Hysteroscopie
 • Laparoscopie
 • Debulking
 • Cervixcerclage
Verloskunde 
 • Zwangerschapshypertensie/ pre-eclampsie
 • HELLP- syndroom
 • Manuele placenta verwijdering
 • Sectio Caesarea


Zwangerschap en bevallen

Als u zwanger bent en de zwangerschap verloopt zonder problemen, dan kunt u in ons ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige bevallen. Het kan ook zijn dat u om medische redenen in het ziekenhuis moet bevallen, in dit geval begeleidt de gynaecoloog uw bevalling. 

Op de vrouw-kindeenheid van het SKB zijn zes kraamsuites. U kunt hier onder leiding van een verloskundige of gynaecoloog bevallen. Indien u onverhoopt één of enkele dagen moet blijven na de bevalling, dan kan uw partner bij u overnachten, mits u een kamer alleen tot uw beschikking heeft. Zo kunnen u en uw partner vanaf de geboorte continue bij uw kind zijn en aan elkaar wennen.

Uniek is de samenwerking tussen kraam- en kinderverpleegkundigen. Indien uw kindje na de bevalling nog medische zorg nodig heeft, dan is het in veel gevallen mogelijk dat wij uw kindje bij u op de kamer verplegen en behandelen. Een kinderverpleeegkundige houdt in die gevallen de supervisie over de zorg voor uw kind.

Lees verder...

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services