Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)


Verpleegkundig specialist Geriatrie

Chantal te Braake

Chantal is verpleegkundig specialist Geriatrie. Onder supervisie van de geriater begeleidt ze patiënten. Hoewel haar vakgebied heel breed  en ze overal iets vanaf moet weten, ligt haar aandachtsgebied bij patiënten met mobiliteitsproblemen. Sinds april 2013 is Chantal betrokken bij het collum care project. Patiënten van 70 jaar en ouder die met een gebroken heup op de SEH binnenkomen, worden voor de operatie gezien door Chantal. Doel hiervan is de kwetsbaarheid van de patiënt in kaart te brengen.Wat is klinische geriatrie?

Wat is klinische geriatrie?
Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op de kwetsbare, oudere patiënt in het ziekenhuis. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen en om zorgproblemen in de thuissituatie. De klinisch geriater richt zich niet op een specifiek onderdeel van het lichaam, maar kijkt naar het totale functioneren van de oudere mens. Daarbij wordt samengewerkt in een multidisciplinair team.

In de benaderingswijze van de patiënt wordt rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid. De nadruk ligt op het herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt. De klinisch geriater probeert ervoor te zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Veelvoorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater
bezoeken, zijn:

·         Mobiliteitsproblemen en vallen;
·         Continentieproblemen;
·         Polyfarmacie, ofwel het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd;
·         Somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
·         Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
·         Geheugenproblematiek;
·         Delier, ofwel acute verwardheid;
·         Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Klinische GeriatrieZesde trajectbegeleider gestart in Oost Achterhoek

Sinds het Netwerk Dementie Oost Achterhoek in juli 2010 is gestart met het aanbieden van trajectbegeleiding, is het aantal cliënten fors toegenomen. Reden waarom het team van trajectbegeleiders dementie per 1 maart 2012 is uitgebreid naar zes collega’s. De zes trajectbegeleiders adviseren en ondersteunen mensen met dementie en hun mantelzorgers bij het omgaan met deze ziekte. Onlangs is de 200ste cliënt ingeschreven.


In de vier gemeenten in het werkgebied van het Netwerk Dementie Oost Achterhoek (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aaltent) wonen 2149 mensen met een vorm van dementie. Dat aantal groeit naar 3527 in 2030(bron: Alzheimer Nederland/TNO). Eén op de vijf mensen krijgt in zijn leven zelf dementie. Meer dan 70% van de mensen met dementie woont thuis. Dat percentage zal de komende jaren toenemen.

Rond iedere patiënt zijn meerdere mantelzorgers intensief betrokken bij de begeleiding en zorg. Mantelzorgers bij dementie lopen een grote kans overbelast te raken. Zij weten vaak onvoldoende welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij de zorg aan een familielid met dementie. Door de praktische en emotionele steun, die trajectbegeleiders bieden, kunnen zij het langer volhouden en kan vroegtijdige opname in een verpleeghuis worden voorkomen.

Lees verder...

Netwerk dementie Oost Achterhoek

Het netwerk Dementie Oost-Achterhoek is een samenwerkingsverband waarin Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, GGNet, Livio, Sensire, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, VIT Oost-Gelderland, Zorgcombinatie Marga Klompé en de huisartsen participeren.
Het netwerk wil een op elkaar aansluitend zorgaanbod bieden en een vangnet zijn voor dementerenden en mantelzorgers. Deze weten namelijk vaak niet op welke instanties ze een beroep kunnen doen om hen te ondersteunen.

In het zorgtraject rondom de dementerende, zijn vier aandachtsgebieden te onderscheiden:

  • Informatievoorziening;
  • Vroegsignalering en diagnostiek;
  • Trajectbegeleiding;
  • Deskundigheidsbevordering.


De zorg in deze vier deelgebieden moet op elkaar afgestemd zijn. De zorgverleners moeten van elkaar weten wat ze doen, wat ze niet doen en wat dubbel wordt gedaan. Door dit te inventariseren en vervolgens aan te passen, wordt de zorg rondom de dementerende geoptimaliseerd.

Lees verder...

Samenwerking met andere ziekenhuizen

De klinisch geriaters werken samen met de psychiaters van GGNet.

GGNet wil psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen helpen voorkomen en mensen met psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen behandelen, begeleiden en helpen om zoveel als mogelijk en wenselijk is, zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Bovendien besteden zij zeer veel aandacht aan preventie.

Daarnaast hebben de klinisch geriaters nauwe contacten met de specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen in de regio, ook daar vinden op verzoek consulten plaats.


Relevante websites

Patientenverenigingen


Overige relevante websites


Consultteam Geriatrie

In het ziekenhuis is een consultteam Geriatrie aanwezig. Het is gericht op de oudere patiënt en bestaat uit: een geriater, een verpleegkundig specialist geriatrie en een geriatrieverpleegkundige. Dit team doet onderzoek naar de problemen bij ouderen en start indien nodig met een behandeling.


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services