Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Dermatologie


Gezamenlijk spreekuur huisarts en dermatoloog


Dermatologen van het SKB en de huisartsen in de regio, gaan als proef samen spreekuur houden. In deze proef houden huisartsen en dermatologen een gezamenlijk spreekuur in Aalten bij praktijk Koeweide en in Eibergen in de buitenpolikliniek de Meergaarden. 

De proef start medio april en duurt een halfjaar. De spreekuren vinden eenmaal in de twee weken plaats.  Indien het gezamenlijke spreekuur een succes is, worden de spreekuren uitgebreid naar andere huisartsenpraktijken.

Dermatologische vragen
In het gezamenlijke spreekuur zien de huisarts en dermatoloog patiënten met een dermatologische vraag waarbij de huisarts de expertise van de dermatoloog wil inzetten. Patiënten hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis. Mensen voor wie dit spreekuur geldt ontvangen hiervoor een uitnodiging van de huisarts.
Voor ingewikkelde huidaandoeningen of vragen met een spoedeisend karakter worden patiënten nog steeds rechtstreeks naar het ziekenhuis verwezen.

Kader
De Achterhoek vergrijst, waardoor het aantal mensen met lichamelijke aandoeningen en de vraag naar zorg toeneemt. Om tenminste dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen, bundelden huisartsen, zorgverzekeraar Menzis en SKB hun krachten. Samen startten zij begin 2014 het project Nog Beter in de Achterhoek. Het doel van dit project is kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg zo dicht mogelijk bij huis te blijven bieden. De proef dermatologische zorg buiten het ziekenhuis is één van de manieren die hieraan bijdragen.

Door samen af te stemmen welke zorg geleverd kan worden in de eerste lijn (huisartsen) en welke zorg in de tweede lijn (ziekenhuis) snijdt het mes aan twee kanten:
  • Patiënten krijgen de best mogelijke zorg dicht bij huis, ze worden door de huisarts en specialist gezien en de kosten blijven betaalbaar.
  • Bijkomende voordelen zijn dat een consult op dit spreekuur niet ten koste gaat van het eigen risico en dat huisartsen en specialisten door gelijktijdig de patiënt te zien, van elkaar leren.

 
 


Vakgroep dermatologie ontvangt kwaliteitszegel

Begin maart ontving de vakgroep Dermatologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk het Kwaliteitszegel Dermatologie. Dit kwaliteitskeurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra voldoen aan de gestelde criteria voor het bieden van goede kwaliteit van zorg voor huidpatiënten.
In 2011 is het project Kwaliteitszegel Dermatologie op initiatief van Huidpatiënten Nederland (HPN) van start gegaan. Dit project heeft tot doel om patiënten en verwijzers een online overzicht te bieden van dermatologische centra in Nederland, al dan niet met specifieke expertise, welke voldoen aan het Kwaliteitszegel Dermatologie.  Het SKB is één van de 75 instellingen die op 8 maart 2013 het zegel heeft ontvangen.


‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services